ATÖLYE ÇALIŞMALARI 1 - AHLAT SALONU
GIDA TARIM HAYVANCILIK ALANLARINDA PROJELER OLUŞTURMAK
TARİH :03.11.2021
SAAT :14:00 - 15:00
KONU :GIDA TARIM HAYVANCILIK ALANLARINDA PROJELER OLUŞTURMAK
EĞİTMEN: UĞUR DAĞDELEN - GIDA Y.MÜHENDİSİ
SÜRE: 1 SAAT
KAPSAM: GIDA TARIM HAYVANCILIK ALANLARINDA PROJELER OLUŞTURMAK VE HANGİ YATIRIMI YAPMANIZ KONUSUNDA DA YOL GÖSTERİCİ BİR ROL OYNAMAKLA İLGİLİDİR.EĞİTİM ÖZELLİKLE YATIRIMCILAR VE DANIŞMANLIK İŞİ İÇİN YOL GÖSTERMEYİ AMAÇLALAMAKTADIR. KÜÇÜKBAŞ / BÜYÜKBAŞ / KANATLI / ARICILIK YETİŞTİRİCİLİĞİ BAHSİ GEÇEN TESİSLERLE İLGİLİ; FİZİBİLİTE'NİN HAZIRLANMASI / PROJELENDİRMESİ VE UYGULANMASI (MİMARİ,ELEKTRİK,TESİSAT,MEKANİK) / MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ BRC / HACCP / ISO / HELAL BELGELERİ GİBİ BELGELER İÇİN ÇALIŞMALAR. BAŞARININ SIRRINA ULAŞMIŞ YATIRIMLARI İNCELEYEREK ANALİZLER YAPILACAK VE HER BİR İŞPLANI ÖRNEKLERLE TANITILACAKTIR.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2 - Online
Pazarlama İnovasyonu ve İhtiyaç Tespiti (Online)
Eğitmen: Yekta Özcan Özözer
Tarih : 03.11.2021
Saat : 14:00 – 15:00
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Yenilikçiliğin (inovasyonun) başarılı olabilmesi için öncelikle doğru pazarların ve pazardaki fırsat alanlarının seçilmesi,etkili yenilikçi pazarlama yöntemlerinin kullanılması ve müşteri ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, sonrasında yenilikçi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Etkileşimli atölye çalışmasına dayalı bu eğitim, katılımcılarımızın bu alanlarda yenilikçi çalışma yapabilme yöntemlerini öğrenmelerini ve uygulama yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye ve uluslararası alanda başarılı pazarlama inovasyonu örnekleri de paylaşılacaktır.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 3 - AHLAT SALONU
İş Modeli İnovasyonunu Başarılı Kılmak
Eğitmen: Dr. Ahmet ÇUBUKCU
Tarih : 03.11.2021
Saat : 15:30 – 17:00
SÜRE: 1,5 SAAT
Kapsam: İş Modeli ve İş Modeli İnovasyonu, pazarı kazanmak veya yeni pazar alanları yaratmak için mevcut iş yapış şeklini değiştirerek rakiplerden daha iyi performans sergilemek ve inovasyonda değer yaratmak ile ilgilidir. Bu eğitim özellikle genç girişimcilerin, girişimci adaylarının ve inovasyon odaklı firmaların iş yapış şekillerini farklılaştırarak nasıl değer yaratabileceklerini ve bu değeri müşterilerine nasıl pazarlayabileceklerinin bir haritasını çizer. Eğitim ile Netflix, Uber ve Spotify gibi iş modelinde başarılı olmuş firmalar incelenerek iş modeli kanvas yapısının bileşenleri analiz edilecek ve her bir bileşende inovasyonun nasıl başarılabileceği örneklerle tartışılacaktır.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 4 - AHLAT SALONU
Patent ve Faydalı Model - Temel Düzey
Eğitmen: Eğitmen: Semih SARAÇ, Türk Patent Sınai Mülkiyet Uzmanı
Tarih : 04.11.2021
Saat : 10:00-11:00
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Patent kavramı, Patentin önemi ve faydaları, Patentlenebilirlik kriterleri, patent süreci, rüçhan hakkı, patent ücretleri.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 5 - AHLAT SALONU
Marka – Temel Düzey
Eğitmen: Ozan YILDIZ, Türk Patent Sınai Mülkiyet Uzmanı
Tarih : 04.11.2021
Saat : 11:30-12:30
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Marka kavramı, markanın korunması, marka türleri, marka başvuru ve tescil süreci.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 6 - AHLAT SALONU
Patent ve Marka – İleri Düzey
Eğitmen: Semih SARAÇ, Türk Patent Sınai Mülkiyet Uzmanı
Tarih : 04.11.2021
Saat : 13:30-14:30
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Patent araştırma ve inceleme süreci , tarifname ve istem yazımı
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 7 - AHLAT SALONU
Marka - İleri Düzey
Eğitmen: Ozan YILDIZ, Türk Patent Sınai Mülkiyet Uzmanı
Tarih : 04.11.2021
Saat : 15:00-16:00
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Marka mutlak ve nisbi ret nedenleri, markanın tescili, maliyetler, markanın uluslararası tescili, marka tescilinden doğan haklar.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 8 (Online)
Kurumsal İnovasyon Yönetimi ve İç Girişimcilik
Eğitmen: Dr. Bülent Gümüş
Tarih : 04.11.2021
Saat : 16:30-17:30
SÜRE: 1 SAAT
Kapsam: Firmalar, teknolojik gelişmeler, müşteri beklentilerindeki değişiklikler ve rekabet koşulları sebebiyle hem mevcut ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini iyileştirmeleri gerektiği gibi yenilerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Firmalarda bu artımsal ve radikal ve hatta ezber bozan inovasyonların başarıyla yapılması, üst yönetimin sahiplenmesini, kapsamlı, şeffaf ve sistematik bir yaklaşımın uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca, firma kültürünün de inovasyonu desteklemesi gerekmektedir. Bu eğitimde, inovasyon kültürü, problem analizi, Tasarım Odaklı Düşünce, Yalın Girişim, fikir yönetim süreçleri gibi firmalarda başarılı inovasyon çalışmaları yapmak için bilinmesi gereken temel konular, metotlar ve yaklaşımlar anlatılacaktır.