“Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm”

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye’de girişimciliği teşvik etmek için bu konunun önemine dikkat çekmeyi, önemli sorun alanlarının altını çizmeyi, bilim adamları, girişimciler ve girişimci adayları arasında etkileşimi sağlamayı, sorunlara ortak çözümler geliştirmeyi, ülkeye yatırım ve yatırımcılar çekmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Girişimci İş Adamları Vakfı ile ortaklaşa “Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK)” kongresi düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Girişimci Buluşması 2022 kapsamında farklı kurum ve kuruluşların destekleriyle ülkemizde ilk defa Konya’da ulusal ve uluslararası girişimciler ile yatırımcılar aynı platformda buluşturulacaktır. İki gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenen oturumlarda konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecektir.Girişimciler 2 gün boyunca ürünlerini ve fikirlerini yatırımcı ile buluşturacakları etkinlikte, alanında duayen firmaların stantları, zirve programı, B2B görüşmeleri ve yer alacaktır.

Kongremizin genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek girişimciliğe ve inovasyona dayalı ve endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmektir.

Yenilik, girişimcilik, teknoloji ve endüstri 4.0 temelli ekonomiye sahip olmak bütün dünyada ekosistem olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda ekosistem unsurları olarak iş dünyasının, akademik dünyanın, kamunun, eğitim sektörünün, sektörlerin yenilikçi ekonomiye katkılarını paneller ve arama konferansları kapsamında tartışmak da bir başka yönelimdir.

Ülkemizdeki yükseköğretimin gelişmesine anlamlı katkılar veren, ulusal ve uluslararası bir işbirlikleriyle uluslararasılaşma yolunda ciddi adımlar atan Necmettin Erbakan Üniversitesi, girişimcilik ve inovasyon alanındaki uluslararası kongresi ile ülkemizde yenilikçi ve entelektüel ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık etmektedir. Ulusal düzeyde olduğu kadar Avrupa’nın, Orta Asya’nın, Ortadoğu’nun yenilikçi ekonomiye geçişlerine katkı verecek politikalar geliştirmek de bir başka amaçtır. Bu yönüyle, uluslararası-global bir kimlik kazanan kongremize ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin, kamu yöneticilerinin, politikacıların, özel sektörün, STK temsilcilerinin katkı vermelerini beklemekteyiz.

Ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeler ışığında “Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK)” bu yıl ilk kongresini “Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm” ana teması ile “Necmettin Erbakan üniversitesi ve Girişimci İş Adamları Vakfı” işbirliğiyle 3 - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinasyonunda düzenleyeceğimiz kongrede siz değerli bilim insanlarını Kongre’de ağırlamak bizleri memnun edecektir.

Kongrenin bu yılki ana teması “Yeni Trendeler ve Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da hızla dijitalleşme süreci yaşanılmaktadır. Ayrıca yaşanılan pandemi sürecinin küresel çaptaki etkileri dijitalleşme sürecini de hızlandırmış ve küresel çapta ciddi etkiler yaratarak çeşitli paradigma dönüşümlerinin kapısını aralamıştır. Bu gelişmelerle birlikte dijitalleşme yeni girişimcilik türlerinin ortaya çıkmasına ve girişimcilerin iş yapma alışkanlıklarının değişmesine yol açmaktadır. Sanal organizasyonlar, e-ticaret vb. hem nitel hem nicel anlamda çeşitlenirken, tüm dünyada online alışveriş yapanların sayısı da her yıl katlanarak artmaktadır. Şüphesiz söz konusu değişim ve gelişmeler girişimciler için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Fiziksel bir işyeri yerine e-ticaret şirketleri kurmak, yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmekte dolayısıyla yeni ve genç girişimciler için iş kurmak veya büyütmek adına önemli fırsatlar ele geçirilmektedir. Bu kapsamda girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için reformlar yapılmakta, araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Piyasa ekonomisine geçiş süreci kapsamında devlete ait teşebbüslerde yönetimin etkinliğini arttırma ve özelleştirmeye gitme, özel, yabancı sermayeli işletmelerin kurulmasını teşvik etme, özel sektörün gelişmesi için uygun ekonomik alt yapı oluşturma çalışmaları yapılan reformların başında gösterilebilir. Ayrıca, yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel toplantı, araştırma projeleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri girişimcilik konusunun önemine sürekli vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda;

- Yerli ve Yabancı Davetli konuşmacılar
- Sektör, Kamu Yönetimi ve STK Panelleri
- Akademik Bildiriler
- Fuar
-“Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim”
- Video Konferansı

- Atölye Çalışmalarının yer alacağı ve Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenecek organizasyon kapsamında ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye Girişimci Buluşmalarını akademik anlamda taçlandırmayı arzuluyoruz.
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak
Kongre Başkanı